Panta Rhei verwelkomt basisschool Het Dok

Stichting Panta Rhei beheert momenteel 15 basisscholen in Leidschendam-Voorburg (12), Den Haag (1) en Voorschoten (2). De scholen hebben een r.k., algemeen bijzondere en/of openbare identiteit. De stichting telt ruim 4.500 leerlingen en 380 personeelsleden. Op 1 januari 2018 treedt algemeen bijzondere basisschool Het Dok uit Oegstgeest toe tot Panta Rhei. Deze school staat in een nieuwbouwwijk in Oegstgeest en telt momenteel 270 leerlingen. De school groeit in de komende jaren door naar een omvang van 450 leerlingen.

Het bestuur van de school, Stichting ABS Oegstgeest, was op zoek naar een fusiepartner omdat ze de continuïteit van de school ook in de toekomst wil waarborgen. Daarnaast ervaart dit bestuur dat een grote verantwoordelijkheid rust op de bestuursleden en leden van de raad van toezicht van de school die allen vrijwilligers zijn. Panta Rhei is een professionele onderwijsorganisatie, biedt ruimte aan elke school om een eigen onderwijsconcept vorm te geven en is een goede werkgever. Voor Panta Rhei is het onderwijsconcept van Het Dok van toegevoegde waarde. De kwaliteit van het onderwijs is goed en ook het feit dat Het Dok een groeischool is maakt de toetreding voor Panta Rhei aantrekkelijk.

In het voorjaar zijn de eerste verkennende gesprekken tussen de besturen van beide stichtingen gevoerd waarna een onderzoeksfase startte. Daarbij zijn alle geledingen van beide organisaties betrokken en zijn de ouders van Het Dok geïnformeerd. In de besluitvormingsfase zijn ook de colleges van B&W in Leidschendam-Voorburg en Oegstgeest betrokken, evenals het ministerie van Onderwijs.
    
Onlangs verleende het ministerie goedkeuring aan de overdracht van Het Dok aan Panta Rhei en op 13 november jl. is de notariële akte van overdracht van de school ondertekend.Vanaf 1 januari a.s. valt Het Dok onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Panta Rhei waardoor de eigenheid van het onderwijs in de school en de continuïteit geborgd zijn.
Media
  • ondertekening overdracht DOK.jpg