Startgesprek Inspectie

Donderdag 11 januari jl. vond in het bestuursbureau een startgesprek plaats tussen enerzijds de bestuurder en senior stafspecialist Onderwijs & Kwaliteit van Panta Rhei en anderzijds twee inspecteurs van het onderwijs en een data-analist van de Inspectie. Aanleiding is het nieuwe vierjaarlijks onderzoek waarbij een gesprek met het bestuur de start is. Het startgesprek houdt in dat het bestuur een presentatie geeft van de prestaties en ontwikkelingen van de scholen. De Inspectie legt het beeld van het bestuur naast de eigen analyse en dit alles geeft de Inspectie een voorlopig beeld van de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en het financieel beheer. Vervolgens wordt door de Inspectie een onderzoeksplan opgesteld waarin beschreven staat wat in de verschillende onderzoeksfasen gedaan wordt op bestuurs- en schoolniveau. Enkele scholen worden bezocht in het kader van de verificatie (werkt de sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk). Andere scholen kunnen bezocht worden omdat er mogelijk risico’s zijn, of op verzoek van het bestuur (ter beoordeling ‘goed’ op weg naar ‘excellente school’). Vervolgens wordt een conceptrapport opgesteld dat met de bestuurder besproken wordt in het eindgesprek. Zowel op bestuur- als op schoolniveau wordt een oordeel gegeven: goed-voldoende-onvoldoende. In dat laatste geval vindt vervolgtoezicht plaats.   

Media
  • inspectie.jpg