Lokale IKC-conferentie

 


Voor het volledige programma klik op de foto.
 In vervolg op de succesvolle bijeenkomst van vorig jaar zijn alle besturen, directies, managers, onderwijzers, pedagogisch medewerkers en vertegenwoordigers van oudercommissies en medezeggenschapsraden in het basisonderwijs en de kinderopvang in Leidschendam-Voorburg uitgenodigd de lokale IKC conferentie bij te wonen op woensdagmiddag 7 november 2018.
De conferentie wordt georganiseerd door de samenwerkende schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, van elkaar leren en samen ontwikkelen, dat staat ook dit jaar weer centraal. In interactieve workshops kunnen vragen gesteld worden en ervaringen gedeeld.
Media
  • uitnodiging IKC conferentie