Bestuursrapportage

 Klik op de
afbeelding
voor het volledige
verslag
 
                         
 Over alle zes domeinen
1. Onderwijs
2. Personeel
3. Financiën
4. Huisvesting
5. ICT
6. Organisatie
kunt u in deze rapportage lezen welke ontwikkelingen er in het derde kwartaal zijn geweest.


Media
  • bestuursrapportage