Bestuursrapportage vierde kwartaal 2018

Over alle zes domeinen
1. Onderwijs
2. Personeel
3. Financiën
4. Huisvesting
5. ICT
6. Organisatie
kunt u in deze rapportage lezen welke ontwikkelingen er in het vierde kwartaal zijn geweest.