Bestuursrapportage derde kwartaal 2019

In de bestuursrapportage derde kwartaal 2019 kunt u lezen welke ontwikkelingen er zijn geweest op de verschillende domeinen (onderwijs, personeel, financiën, huisvesting, ict en organisatie) in onze organisatie.