Nieuw personeelsmagazine uit

Gisteren is het nieuwe personeelsblad verschenen met een omvang van 32 pagina’s. Artikelen worden afgewisseld met interviews en het geheel geeft een aardig beeld van een aantal ontwikkelingen in onze organisatie. Het blad wordt via de directies verspreid in de scholen en toegezonden naar de leden van de Raad van Toezicht, de oudergeleding van de GMR, een aantal oud-medewerkers en naar organisaties waar we mee samenwerken. Ook kunt u het hier vinden.
Media
  • Personeelsblad 2019