Interscholaire bezoeken op 11 maart 2020

Op 11 maart a.s. bieden vijf basisscholen van Panta Rhei en acht scholen van  Spinoza Scholengroep de mogelijkheid aan collega’s van beide organisaties om een bezoek aan hen te brengen. Van tevoren hebben de ontvangende scholen in een informatieboekje beschreven wat bij hen die ochtend te zien zal zijn.

Op deze wijze wordt de bestaande samenwerking tussen een aantal scholen van onze beide organisaties verder uitgebouwd. Dit is ook één van de speerpunten uit het Koersplan 2018-2022 van Panta Rhei: een goede aansluiting realiseren tussen primair en voortgezet onderwijs. We hebben er beide belang bij dat onze leerlingen een goede aansluiting ervaren bij de overstap van groep acht naar het voortgezet onderwijs. Dat vraagt van ons dat we elkaar – basisscholen en scholen van voortgezet onderwijs – goed kennen, dat we van elkaar weten hoe de dagelijkse praktijk is, welke ontwikkelingen plaatsvinden in onze scholen en hoe de doorgaande lijn zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden.

Media
  • interscholaire bezoeken