Scholen gesloten tot en met 6 april a.s.

Vanaf maandag 16 maart zijn de scholen in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs gesloten tot en met maandag 6 april 2020. De impact van de sluiting van de scholen is erg groot voor ouder(s)/verzorger(s). Ook voor de kinderen zal dit een periode zijn met minder zekerheid en houvast. 

Alle leerlingen van onze scholen blijven thuis, tenzij ouder(s) of verzorger(s) werkzaam zijn in vitale beroepen en zij geen andere opvangmogelijkheid hebben. Deze kinderen worden opgevangen waar zij normaal ook worden opgevangen.

Thuisonderwijs

Alle scholen van Panta Rhei zullen de komende dagen zoveel mogelijk gebruiken om thuisonderwijs in te richten. Op die manier kunnen de kinderen thuis schoolwerk doen in de periode dat de scholen gesloten zijn. We gaan ons best doen om het thuisonderwijs zo goed en zo snel mogelijk vorm te geven. U hoort daarover meer via uw eigen school.

Opvang van leerlingen

De maatschappelijk vitale sectoren zijn breder dan alleen zorg- en hulpdiensten. Ook bijvoorbeeld energie, waterbedrijven en voedselvoorziening horen hierbij. Op de website van de rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen , vindt u de lijst van cruciale beroepen. Heeft u een beroep in de vitale sector, meldt dit bij de directeur van de school van uw kind. Uiteraard benadrukken wij dat kinderen, ouders en personeel thuis blijven bij milde klachten, ook als zij tot de vitale sector behoren.

Actuele informatie

Elke school van Panta Rhei heeft zijn eigen communicatiekanalen, zoals bijvoorbeeld de schoolapp en e-mail. Via deze website, die van de school, e-mail en de schoolapps houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Houd deze daarom in de gaten.

Helaas weten we niet hoe de situatie er morgen, volgende week of volgende maand uitziet. We volgen de actuele berichtgeving van het RIVM, de Rijksoverheid en de regionale GGD. Wellicht zullen we de komende tijd opnieuw besluiten moeten nemen. Met het beste voor onze leerlingen voor ogen zullen we voortdurend anticiperen op de actualiteit. We doen een beroep op u als ouder(s)/verzorger(s) om – samen met ons – de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden en daar waar mogelijk uw kind te ondersteunen bij het thuisonderwijs.

Wij danken u hartelijk voor uw begrip en medewerking en wensen u sterkte in deze roerige tijden.