Scholen langer dicht

Op 31 maart jl. werd bekend gemaakt dat de scholen tot 28 april dicht zullen blijven. Deze datum valt in de meivakantie, waardoor de scholen in werkelijkheid in ieder geval tot maandag 11 mei dicht zullen blijven. We realiseren ons dat dit een uitdaging is voor ons allemaal. De komende tijd blijft onze werkwijze dan ook hetzelfde als de afgelopen weken. Ouder(s)/Verzorger(s) ontvangen via de school van hun kind(eren) informatie over hoe het onderwijs de komende tijd verder zal worden vormgegeven.

Opvang

De opvang blijft alleen beschikbaar voor ouders met een cruciaal beroep wanneer zij geen ander alternatief hebben. Op een enkele plek is ook opvang mogelijk voor kinderen die in een onveilige thuissituatie verkeren. Voor opvang op feestdagen en in de meivakantie kan contact opgenomen worden met de opvangorganisaties in de gemeente of de opvangorganisatie waar de school mee samenwerkt