De scholen zijn weer begonnen

Het nieuwe schooljaar is gestart en we hopen dat het voor allen in en betrokken bij de scholen een gezond en inspirerend jaar mag worden.

In een brief aan alle ouders/verzorgers vragen wij hun medewerking bij het nemen van maatregelen om verspreiding van het coronavirus covid-19 te voorkomen. Ook vragen wij begrip in die situaties waarin het voor de scholen niet mogelijk is om bij afwezigheid van personeel vervanging te regelen. Lees meer…

Vriendelijke groet, 
Harry