Toetreding Nutsbasisschool formeel geregeld

Op 16 november jl. is bij notaris Zwart & Partners Netwerk Notarissen (Leidschendam) de akte van bestuursoverdracht Nutsbasisschool Voorschoten aan Panta Rhei gepasseerd. Deze akte is voor DUO, uitvoeringsorganisatie van het ministerie van OCW, nodig om ook de rijksbekostiging om te kunnen zetten per 1 januari a.s. naar Panta Rhei. Inmiddels is een afschrift van de akte ontvangen door DUO en is de administratie bij hen zo ingericht dat de Nutsbasisschool per genoemde datum onder het beheer van Panta Rhei valt. Hiermee zijn alle formele handelingen afgerond. Helaas zal het begin januari a.s. nog niet mogelijk zijn om op grootschalige wijze stil te kunnen staan bij de overdracht van de school aan Panta Rhei. Nagedacht wordt over een passende wijze waarop toch de aandacht kan worden gevestigd op deze voor beide organisaties heuglijke gebeurtenis.

Media
  • Aankoopmakelaar3