Thuisonderwijs in de komende weken

In de kerstvakantie werd duidelijk dat de opening van de basisscholen niet voor 18 januari a.s. plaats kan vinden. De druk op de ziekenhuizen maakt het volgens het Kabinet noodzakelijk dat de basisscholen in ieder geval tot 18 januari a.s. gesloten blijven. 
Op 12 januari a.s. wordt weer een persconferentie gehouden waarin bekend wordt gemaakt hoe de situatie voor de basisscholen vanaf 18 januari a.s. zal worden. 
Inmiddels is het thuisonderwijs gestart, waarbij de scholen van Panta Rhei gebruik maken van de opgedane ervaringen in het voorjaar van 2020. Deze ervaringen zijn verwerkt in draaiboeken, die sneller dan voorzien werd weer gebruikt worden. 
Meerdere scholen ervaren dat ouders/verzorgers een groter beroep op noodopvang tijdens schooluren doen dan in het voorjaar van 2020. Enerzijds legt dit een groter beslag op de inzet van onderwijspersoneel, waardoor het aanbieden van thuisonderwijs aan groepen in het gedrang komt. Anderzijds wordt het aantal verkeersbewegingen van huis naar school en omgekeerd groot, wat in strijd is met het doel van de tijdelijke sluiting van scholen. Er wordt dan ook een dringend beroep op ouders/verzorgers gedaan om spaarzaam gebruik te maken van de noodopvang tijdens schooluren, om zo te voorkomen dat thuisonderwijs aan groepen tijdelijk niet mogelijk is.