Bestuursrapportage vierde kwartaal 2020

Deze bestuursrapportage bevat een overzicht van activiteiten en overige informatie op de verschillende domeinen: onderwijs, personeel, financiën, huisvesting, ict en organisatie. Aan de hand van doelen/gewenste resultaten wordt de stand van zaken beschreven in dit laatste kwartaal van 2020.

Klik hier om de bestuursrapportage te downloaden.
Media
  • 2020 Q4