Enquête afstandsonderwijs tijdens de lockdown

In de periode 4 januari – 8 februari jl. werd weer afstandsonderwijs verzorgd omdat de scholen gesloten waren. Voor het fysiek onderwijs gelden specifieke regels en normen. Zo zijn er lesroosters waarop de verplichte vak- en vormingsgebieden staan en de tijden die hieraan besteed worden, is er een wettelijk minimaal aantal uren per week onderwijstijd, geven leraren instructies, corrigeren het werk, e.d. Voor het afstandsonderwijs gelden nog geen specifieke regels en normen. Het is denkbaar dat die er wel gaan komen, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het fysiek onderwijs:
-op een vast tijdstip starten
-meerdere instructie en verwerkingsmomenten
-minimum lestijd per dag (4 uur, woensdag 3 uur)
-afname noodzakelijke toetsen

In het licht van bovenstaande is in januari jl. een enquête uitgezet onder de scholen van Panta Rhei. Daarbij is een indeling gemaakt tussen onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De respons was 100%. De uitkomsten zijn verwerkt in grafieken. Conclusies en aanbevelingen worden samen met de directies besproken.