Panta Rhei 15 jaar jong

Deze maand is het 15 jaar geleden dat Panta Rhei als nieuwe onderwijs-organisatie in het primair onderwijs van start ging. Voortgekomen uit een fusie van drie schoolbesturen: openbaar basisonderwijs gemeente Leidschendam-Voorburg (5 scholen), katholiek onderwijs Voorschoten (2 scholen) en katholiek onderwijs De Jacobsladder (8 scholen). Ontwikkelingen als de (toen nog naderende) invoering van de personele lumpsum, deregulering, risicospreiding, versterking van de organisatiestructuur, speelden een belangrijke rol.  Bij de start telde de stichting ongeveer 4.400 leerlingen. In de loop der jaren fuseerden twee basisscholen, traden 3 basisscholen toe, werd het raad van toezichtmodel ingevoerd en ontwikkelde de organisatie zich - na ups en downs - tot de huidige organisatie. De kwaliteit van het onderwijs is hoog, professionals hebben ruimte, worden uitgedaagd en gewaardeerd, de lijnen zijn kort en contacten tussen scholen en geledingen zijn snel gelegd, en er is een zeer goede bovenschoolse ondersteuning en facilitering. Kortom: redenen genoeg om dit 15-jarig jubileum te vieren. Dat wordt dan ook later dit jaar gedaan: op 10 november a.s. 
Media
  • 15 jaar