Jaarverslag en Jaarbeeld 2020

Het Jaarverslag over het kalenderjaar 2020 is vastgesteld en beschikbaar. Het bestaat uit het Bestuursverslag, waarin ontwikkelingen en bereikte resultaten beschreven worden, en uit de Jaarrekening, waarin de financiële situatie beschreven wordt.
Het complete document is te vinden op deze website onder de tab Beleid en daarna Organisatie.
Een gecomprimeerd overzicht is te vinden in onderstaand Jaarbeeld. Veel leesplezier bij beide documenten!
Documenten