Loonsverhoging onderwijspersoneel

CAO-partijen hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Voor alle medewerkers stijgt het loon met 2,25% met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. De verhoging wordt in november a.s. uitbetaald.
Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering eenmalig verhoogd van 6,3% naar 6,5%.
Als de leden (besturen en leden van onderwijsvakbonden) akkoord gaan wordt het akkoord omgezet in een cao.
Onlangs heeft het Kabinet ook 500 miljoen euro structureel beschikbaar gesteld voor het primair onderwijs, bedoeld om de loonkloof tussen primair- en voortgezet onderwijs te verkleinen. Over de besteding van dit bedrag wordt apart onderhandeld en het resultaat wordt verwerkt in de cao voor 2022.