Meerjarenbegroting 2022-2025

Na een positief advies van de GMR en de goedkeuring van de RvT is de meerjarenbegroting 2022-2025 vastgesteld door de bestuurder. 
De ontwikkelingen rondom de toekenning van middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs na corona (NPO), de komende vereenvoudiging van de bekostiging en veranderende regelgeving omtrent de voorziening groot onderhoud maken het dit jaar erg ingewikkeld om een meerjarenbegroting op te stellen. Het resultaat is desondanks positief ontvangen in alle geledingen.
Het document is onder dit bericht in te zien en eveneens te vinden onder de tab 'Beleid/Financiën'.