Bestuursrapportage vierde kwartaal 2021

Met deze rapportage wordt het kalenderjaar 2021 ook op papier afgesloten. 
De rapportage beschrijft de doelen/acties op de verschillende domeinen en de stand van zaken op het einde van het vierde kwartaal. 
We kunnen terugzien op een bewogen kalenderjaar, waarin de gevolgen van de pandemie en de reeks wisselende maatregelen die getroffen werden een zware stempel drukten op allen die bij onze scholen betrokken zijn. Ondanks dat konden we ook de nodige successen en mooie momenten ervaren. Laten we hopen dat 2022 meer rust met zich mee zal brengen waardoor we onze volle aandacht en energie kunnen steken in het bieden van fysiek onderwijs aan alle leerlingen in onze scholen.