Bestuursrapportage eerste kwartaal 2022

In de bestuursrapportage staan de ontwikkelingen beschreven op de verschillende domeinen: onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en organisatie. 
De rapportage is hieronder te downloaden.