Koersplan 2022-2026

Het nieuwe Koersplan 2022-2026 is onlangs vastgesteld en in drukvorm verschenen.
In dit Koersplan, dat in samenspraak met velen in de organisatie tot stand gekomen is, wordt de missie en visie beschreven van Panta Rhei en de kernwaarden die voor ons belangrijk zijn. Daarnaast worden vier strategische thema's benoemd die in de periode 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2026 extra aandacht krijgen. Bij elk thema zijn 2-3 ambities beschreven. De uitwerking van de ambities is aan de scholen zelf, bijvoorbeeld in het schoolplan 2023-2027 en/of in de jaarplannen.
Het Koersplan 2022-2026 is hieronder te downloaden.