Bestuursrapportage derde kwartaal 2022

De bestuursrapportage beschrijft de stand van zaken in het derde kwartaal van dit jaar op de domeinen onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en organisatie.