Kindcentrum De Telescoop      (voorheen Pius X-school)
Heeswijkstraat 2,  
2275 EE Voorburg
Telefoon: 070-3904104
Directeur: Mevrouw M. Ditmar en
                Mevrouw R. v. IJzendoorn
 www.piusxvoorburg.nl 

Per 1 januari van dit jaar zijn wij van start gegaan in ons nieuwe gebouw als kindcentrum voor 0-12 jaar onder de nieuwe naam Kindcentrum De Telescoop.

Wij zijn een school waarin kinderen leren met hun hoofd, hart en handen. In de ochtend werken de leerlingen aan de belangrijke basisvakken waaronder rekenen, lezen, taal en spelling. In de middag wordt er vooral gewerkt aan wereldoriëntatie en creatieve vakken. Onze missie daarbij is om toekomstgericht W&T onderwijs te geven. Wetenschap en technologie (W&T) gaat over een manier van kijken naar en benaderen van de wereld. Bij wetenschap en technologie ontwikkelen kinderen een houding van nieuwsgierigheid, waarin ze willen weten, willen begrijpen en willen verbeteren. Dit betekent dat wij de nadruk leggen op het aanleren van 21e -eeuwse vaardigheden. Hierbij zijn onderzoekend en ontwerpend leren leidende activiteiten. 
Daarnaast vinden wij het ontzettend belangrijk dat ieder kind met plezier naar school komt en het zich gezien en gehoord voelt. Alleen als kinderen zich veilig voelen in de klas, komen zij tot leren. Wij maken hierbij o.a. gebruik van de "Superheldenaanpak” van het Orka Platform. Dat is een preventieve aanpak om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren en daarmee de kans op sociale problemen te voorkomen.