Rooms-katholieke basisschool
   Pius X
   Heeswijkstraat 2
   2275EE Voorburg
   Telefoon: 070-3904104
   Directeur: Mevrouw C. Ahuis
   www.piusxvoorburg.nl 

Op onze school wordt gewerkt vanuit de katholieke grondslag. De school heeft een open karakter en hanteert daarom een open aanname beleid. Op school worden de belangrijke momenten uit het Christendom behandeld en gevierd, maar er wordt ook stilgestaan bij momenten die in andere religies een grote rol spelen. Zo maken de kinderen kennis met de diverse manieren waarop mensen binnen onze samenleving in het leven staan. Dit verrijkt de kinderen en helpt hen uit te groeien tot sociaal en maatschappelijk betrokken individuen met een eigen identiteit en respect voor die van anderen. Solidariteit, betrokkenheid en respect zijn daarom kerngedragingen, die wij van eenieder binnen de school verwachten.
De school ligt in Voorburg-West en telt momenteel 300 leerlingen, verdeeld over 14 groepen. Op de plaats van het huidige gebouw komt nieuwbouw: een integraal kindcentrum voor 0-12 jaar. De verwachting is dat dit gebouw in 2023 de deuren opent.