Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) met een ouder- en een personeelsgeleding. Meer informatie over de MR is te vinden op de website van de betreffende school.

Omdat Panta Rhei meer dan één school beheert, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze bestaat uit een ouder- en een personeelsafvaardiging van de 16 scholen, dus uit 32 leden. Zaken die alle scholen betreffen worden hier voor advies, instemming of informatie voorgelegd. De GMR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. In het schooljaar 2017-2018 zijn er GMR-vergaderingen gepland op
18 september, 26 oktober, en 13 december 2017; en op 18 april  en 29 mei 2018. Op 13 februari 2018 wordt er een avond georganiseerd voor alle (G)MR-leden.

Tijdens de laatste vergadering van 13 december is onder meer gesproken over:
- De Meerjarenbegroting 2018-2021
- Het verzuimbeleid en het vervangingsbeleid
- De regeling werving en selectie
- Het jaarplan eerste helft 2018
- De opzet en inrichting van een Panta Rhei-expertisecentrum
- Het GMR-reglement en medezeggenschapsstatuut
- De voordracht van een kandidaat voor de RvT-vacature
- Een brochure over medezeggenschap bij Panta Rhei
- De avond voor (G)MR-leden: 13 februari 2018
- Het halfjaarlijkse gesprek met de raad van toezicht

Meer informatie is te vinden in onze brochure "Medezeggenschap bij Panta Rhei', het Medezeggenschapsstatuut en het GMR-reglement