De missie van Panta Rhei is: het verzorgen van uitstekend onderwijs aan onze leerlingen, passend bij de talenten van ieder kind. Dit ligt vast in het Koersplan. We willen waarmaken dat elke school van Panta Rhei uitstekend onderwijs biedt, waarin de individuele brede ontwikkeling van elke leerling aan bod komt maar ook het bewustzijn dat individuen met elkaar de maatschappij van de toekomst vormen. Samenwerking, respect en zorg voor elkaar, verdraagzaamheid en sociale samenhang zijn daarbij belangrijke aspecten. Onze scholen bereiden de leerlingen hierop voor.
In onze visie hebben de Panta Rhei-scholen een eigen herkenbare onderwijskundige en levensbeschouwelijke identiteit. Dit vullen de scholen in op basis van onze gezamenlijke kernwaarden:

Vertrouwen: in onze leerlingen, medewerkers, leidinggevenden, door hen autonomie te bieden om zelf keuzes te kunnen maken in het onderwijsproces.   
Verbondenheid: met elkaar in de groep, het team, de school, de organisatie Panta Rhei, met ouders en andere betrokkenen om de missie waar te kunnen maken.
Verantwoordelijkheid: vertrouwen krijgen brengt verantwoordelijkheid met zich mee; voor ons handelen, de resultaten en de wijze waarop wij ons verantwoorden. We zijn ook verantwoordelijk voor onze omgeving en de vorming van de maatschappij van de toekomst.