Het kan voorkomen dat u een zorg, ontevreden gevoel of een klacht heeft, of misschien heeft u iets gesignaleerd waarover u in gesprek wilt gaan of waarop u actie wilt ondernemen.

Bij Panta Rhei verzorgen ruim 450 betrokken en deskundige personeelsleden voor zo'n 5.000 leerlingen het onderwijs. Het kan voorkomen dat u een zorg, ontevreden gevoel of klacht heeft. Of misschien heeft u iets gesignaleerd waarover u in gesprek wilt gaan of waarop u actie wilt ondernemen. Of u nu ouder bent van één van onze leerlingen of personeelslid, uw mening is voor ons waardevol. In de meeste gevallen wordt uw zorg of klacht op schoolniveau (met de betreffende leerkracht en/of de directeur van de school) opgelost. In situaties waarin dit niet mogelijk blijkt te zijn, verwijzen wij u naar de brochure "Hoe te handelen bij een zorg of klacht?"  Wij gaan ervan uit dat deze brochure u voldoende handvatten geeft om de juiste wegen te kunnen vinden.